DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Innovatie in Instituut Verbeeten

Medisch-technische innovaties worden geïnitieerd door medewerkers van de afdeling Klinische Fysica en in multidisciplinaire projectgroepen geïmplementeerd in de kliniek.

BundelpositieWij beschikken over state-of-the-art apparatuur waarmee het mogelijk is nieuwe behandeltechnieken in een vroeg stadium in de kliniek te introduceren. De nieuwste behandeltechnieken worden bij ons zo snel mogelijk voor alle patiënten beschikbaar gesteld. Hiertoe wordt veel onderzoek gedaan door de medewerkers van de afdeling Klinische Fysica. Veelal wordt hierbij samengewerkt met collegae in academische ziekenhuizen. Tevens wordt er voor deze doeleinden samengewerkt met partners uit de industrie. Zo is in het verleden succesvol samen gewerkt met de firma Navotek aan een nieuwe methode om met behulp van het zogenaamde Radiotherapie Positioneringssysteem en een marker de positie van de prostaat op het bestralingstoestel nauwkeurig te bepalen.

De onderzoeks- en innovatieprogramma's passen binnen onze Visie en Strategie van Radiotherapie.

Recent onderzoek en innovaties

De laatste jaren heeft de focus bij het onderzoek- en ontwikkelwerk o.a. gelegen bij de implementatie van een nieuw Treatment Planning Systeem en:

Door de afdeling KF&I (Klinische Fysica en Instrumentatie) wordt momenteel tevens gewerkt aan software waarmee algemene behandelresultaten m.b.t. de behandeling van bijvoorbeeld het prostaatcarcinoom, rectumcarcinoom en longcarcinoom en in de komende tijd ook alle andere tumoren worden herleid uit de individuele (elektronische) patiëntendossiers. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld de kans op tumorcontrole of de kans op het optreden van complicaties. Deze gegevens zullen voor alle professionals 'on line' beschikbaar zijn. Omdat de basis voor de gegevens het EPD is, zijn de gegevens altijd actueel. De gegevens over deze behandelingen die vanaf 1977 in de tumorregistratie in het instituut zijn bijgehouden, worden hierbij betrokken. Voor dit project is een subsidie verleend door het Verbeeten Fonds.