DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Privacy Reglement

De hulpverlener moet de privacy van patiënten beschermen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling, hebben inzage in uw medische dossier. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht: zonder uw toestemming mogen zij geen enkele informatie aan derden verstrekken, ook niet aan directe familie.

Zie ook de folder 'Privacy in Instituut Verbeeten'. 

Beeldopnamen

Het maken van beeldopnamen van Instituut Verbeeten is alleen toegestaan met toestemming van de Raad van Bestuur. U mag voor privégebruik foto- of filmopnamen maken van uzelf. Hierbij mogen geen andere patiënten of medewerkers van Instituut Verbeeten herkenbaar te zien of te horen zijn, tenzij zij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Ook mogen privacygevoelige gegevens niet in beeld komen, zoals bijvoorbeeld computerschermen en formulieren.