DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Privacy Reglement

De hulpverlener moet de privacy van patiënten beschermen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling, hebben inzage in uw medische dossier. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht: zonder uw toestemming mogen zij geen enkele informatie aan derden verstrekken, ook niet aan directe familie.

Zie ook de folder 'Privacy in Instituut Verbeeten'.