DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Voorbereiding op de bestraling

Intakegesprek

Elke behandeling begint met een intakegesprek tussen u en de behandelende specialist, waar nodig met team specialisten. De radiotherapeut-oncoloog bespreekt met u het behandelplan en samen met onze planningsafdeling plannen we de eerste stappen van het plan.

Het eerste gesprek met de radiotherapeut-oncoloog (bestralingsarts) neemt ongeveer een uur in beslag.De CT-scan

Een CT-scan (een Computer Tomografisch onderzoek) wordt gebruikt om een bestralingsplan op te stellen. Het maken van een CT-scan duurt ongeveer een uur.

Bij het maken van deze scan worden, met röntgenstralen, afbeeldingen gemaakt van dwarsdoorsneden van uw lichaam. U ligt in dezelfde houding en op eenzelfde tafel als later tijdens de bestralingen. De tafel schuift tijdens het maken van de foto's langzaam door een grote ring waarbij een smalle bundel röntgenstralen in enkele seconden om het lichaam draait.

Een computer verwerkt deze bundeltjes tot röntgenfoto's. Soms wordt tijdens of vlak voor het maken van de CT-scan een contrastmiddel toegediend. Dit contrastmiddel maakt het te bestralen gebied beter zichtbaar op de foto's.

Tijdens de CT-scan worden markeringspunten op uw huid aangebracht. Dit gebeurt met een viltstift. De inkt kan soms afgeven op uw kleding. Wij raden u aan niet uw beste kleding te dragen. Ook worden tatoeagepuntjes gezet die later nodig zijn als uitgangspunt voor de bestralingen.

CT Uitvoering Anke Bosko

Patientenbespreking

Met de röntgenfoto's die gemaakt zijn bij de CT-scan, wordt een bestralingsplan gemaakt door de bestralingsarts en de radiotherapeutisch laborant. Er wordt bepaald hoe u exact bestraald gaat worden en de bestralingstijd wordt berekend. In een gezamenlijk overleg van bestralingsartsen en klinisch fysici wordt dit bestralingsplan doorgenomen en definitief vastgesteld.

De mouldroom

In de mouldroom worden hulpmiddelen gemaakt die bijdragen aan een nauwkeurige bestraling. Voor een bestraling in het hoofd-halsgebied wordt bijvoorbeeld een masker gemaakt. Op het masker worden later markeringslijnen aangegeven en het helpt u bij het stilliggen tijdens de bestralingen.

Uw ademhaling wordt niet gehinderd, want mond en neus blijven vrij. Een afspraak voor de mouldroom combineren wij met uw afspraak voor het eerste gesprek of met uw afspraak voor de CT-scan.

Mouldroom Aanmeten Kap 1 Fiona

De eerste bestraling

U krijgt voor uw eerste bestraling een voorlichtingsgesprek. Een laborant vertelt u hoe uw bestraling gaat, en wat u kunt verwachten tijdens uw bestralingsbehandeling. Straling voelt u niet en ziet u niet. Bestraald worden doet dus géén pijn.

Het is belangrijk dat u geen sieraden draagt op het deel van uw lichaam dat bestraald wordt. Sieraden kunnen er ook voor zorgen dat u ongemakkelijk ligt. Als u voor uw bestralingsbehandeling komt, laat uw sieraden dan thuis. Zo kunt u ze na uw bezoek ook niet vergeten. 
(Instituut Verbeeten is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw sieraden.)

Tijdens de bestralingen worden regelmatig controlefoto's gemaakt. Deze zijn bedoeld om te controleren of u telkens op dezelfde manier op het bestralingstoestel ligt. De foto's zijn niet geschikt om het resultaat van de behandeling te beoordelen.

U bent tijdens de bestraling alleen. Via een camera en een intercomsysteem houden de laboranten u vanuit de bedieningsruimte in de gaten. Er bestaat geen verband tussen de ernst van de aandoening en de duur van de behandeling.

Bestralingstoestel

Aard, uitbreiding en plaats van de aandoening bepalen de soort bestraling en de daarbij horende energie. De behandeling vindt plaats op één van de acht bestralingstoestellen. De toestellen (lineaire versnellers) kunnen verschillende soorten straling en stralingsenergieën opwekken, bijvoorbeeld röntgen- of elektronenstraling.

Elk bestralingstoestel heeft de naam van een mineraal en een eigen wachtruimte.

Verbeeten Tilburg Verbeeten Breda Verbeeten Den Bosch
Smaragd Jade Agaat
Fluoriet Onyx Topaas
Zilver    
Goud    

bestralingstoestel fluoriet, Verbeeten Tilburg